Diensten

Bemiddeling

Bemiddeling is een deskundige manier om uit onenigheden of conflicten te raken met hulp van een bemiddelaar. De bemiddelaar is daarbij een neutrale derde, die zorg draagt voor de belangen van alle betrokkenen. Hij biedt hen de ruimte om samen tot een duurzeme oplossing te komen. Door bemiddeling krijgen ze weer grip op de situatie. De bemiddelaar is inhoudelijk neutraal, meerzijdig partijdig, ontwikkelingsgericht en wettelijk gebonden door het beroepsgeheim.

Bemiddeling wordt vaak toegepast bij echtscheiding onderlinge toestemming, ouderschapsconflicten en bij conflicten in de werkcontext.

Psychotherapie

Psychotherapie kan mensen helpen bij het verwerken van tegenslagen, moeilijke momenten of andere sociaal – emotionele kwesties. Kinderen en jongeren vertonen soms signaalgedrag naar aanleiding van een schokkende gebeurtenis. Als ouder heb je soms het gevoel er alleen voor te staan. Je weet niet altijd hoe je je kind het best opvangt of hoe je in sommige situaties best reageert. Psychotherapie kan helpen door oudergesprekken, gezinstherapie of therapie voor kind of jongere. Afhankelijk van de hulpvraag, de leeftijd en de interessesfeer of stijl van het kind of de jongere wordt gezocht naar de best passende therapievorm (speltherapie, gesprekstherapie of creatieve vormen van therapie).

Coaching & ondersteuning

Je kan bij ons terecht voor coachinggesprekken, zowel in de privé als in de professionele sfeer. We bieden ook ondersteuning aan organisaties die de persoonlijke ontwikkeling en het samenwerken met collega’s belangrijk vinden. Deze ondersteuning kan de vorm aannemen van een procesbegeleiding, een supervisie-aanbod, een herbronning.

Vorming, infodagen en workshops

We bieden opleidingen, trainingen en workshops aan rond verschillende topics. We werken samen met vormingsorganisaties zoals Vormingplus, Syntra en Escala, ... .
Daarnaast organiseren we ook vormingen op maat. Sommige vormingen worden ondersteund door de Provincie Oost-Vlaanderen.

  • Persoonlijke groei en ontwikkeling
  • Communicatie en conflicthantering
  • Scheiding en echtscheiding
  • Familie en opvoeding
Copyright © 2011 BlackTec. All rights reserved